O nas

Jesteśmy dystrybutorem substancji farmaceutycznych, kosmetycznych, weterynaryjnych oraz dodatków spożywczych i paszowych, działającym na polskim rynku od 1991 roku.

Współpracujemy z renomowanymi producentami surowców na całym świecie. Dysponujemy kompetentnym personelem, stale podnoszącym swoje kwalifikacje i umiejętności, oraz odpowiednim zapleczem logistycznym (dedykowany, certyfikowany magazyn zlokalizowany na obrzeżach Warszawy).

Działamy szybko i profesjonalnie, budując z naszymi klientami relacje handlowe oparte na fachowości, solidności i uczciwości. Naszym wyłącznym celem jest satysfakcja, zadowolenie i zaufanie klientów!

Działamy w oparciu o:

  1. ISO 9001:2015

  2. Rejestrację w EudraGMDP

  3. Dobrą Praktykę Wytwarzania (GMP)

  4. Dobrą Praktykę Dystrybucyjną (GDP)

Posiadamy:

  • Zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego w zakresie magazynowania

  • Zezwolenie na import i dystrybucję środków odurzających oraz substancji psychotropowych

  • Wpis do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów i Dystrybutorów Substancji Czynnych

  • Krajowy numer identyfikacji weterynaryjnej

  • Wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Zapraszamy do współpracy!