Kontakt

Pol-Nil Sp. z o.o.

Biuro:
ul. Annopol 6a
03-236 Warszawa

tel: (+48) 22 814 20 00
fax (+48) 22 814 16 00
office@pol-nil.com.pl
handlowy@pol-nil.com.pl

Magazyn
ul. Warszawska 306B
05-082 Stare Babice
tel: (+48 22) 721 00 90
fax (+48 22) 814 16 00

Skontaktuj się z nami