API

Nazwa polska
Nazwa angielska
Grupa terapeutyczna
Acebutololu HCl
Acebutolol HCl
Kardiologia
Aceklofenak
Aceclofenac
NLPZ
Acemetacyna
Acemetacine
NLPZ
Acenokumarol
Acenocoumarol
Układ krwionośny
Acyklowir
Acyclovir
Przeciwdrobnoustrojowe
Adapalen
Adapalene
Dermatologia
Akamprozat / Acetylohomotaurynian Wapnia
Acamprosate Calcium
Psychiatria
Akarboza
Acarbose
Cukrzyca
Akrywastyna
Acrivastine
Przeciwhistaminowe
Alacepryl
Alacepril
Inhibitory ACE
Albendazol
Albendazole
Pozostałe
Alendronian Sodu (trójwodny)
Alendronate Sodium (trihydrate)
Układ kostny
Alfakalcydol
Alfacalcidol
Endokrynologia
Alfuzosyny HCl
Alfuzosin HCl
Kardiologia
Alitretynoina
Alitretinoin
Onkologia
Allopurynol
Allopurinol
Pozostałe
Amantadyna
Amantadine
Neurologia
Ambroksol
Ambroxol
Układ oddechowy
Amfoterycyna-B (stosowanie pozajelitowe)
Amphotericin-B (parentenal use)
Przeciwdrobnoustrojowe
Amilorydu HCl
Amiloride HCl
Układ moczowy
Amiodaron
Amiodarone
Kardiologia
Amisulpryd
Amisulpride
Psychiatria
Amlodypiny Bezylan
Amlodipine Besylate
Kardiologia
Anastrozol
Anastrozole
Onkologia
Anidulafungina
Anidulafungin
Przeciwdrobnoustrojowe
Apalutamid
Apalutamide
Onkologia
Apiksaban
Apixaban
Układ krwionośny
Artykaina HCl
Articaine HCl / Carticaine HCl
Znieczulające
Arypiprazol
Aripiprazole
Psychiatria
Atenolol
Atenolol
Kardiologia
Atorwastatyna
Atorvastatin
Cholesterol
Atrakurium Besylan
Atracurium Besylate
Układ mięśniowy
Atropiny Siarczan
Atropine Sulfate
Neurologia
Atrowastatyna Wapniowa
Atorvastatin Calcium
Kardiologia
Atrowastatyna Wapniowa (trójwodna)
Atrovastatin Calcium (trihydrate)
Cholesterol
Azelnidypina
Azelnidipine
Kardiologia
Azytromycyna
Azithromycin
Przeciwdrobnoustrojowe
Beksaroten
Bexarotene
Psychiatria
Bempediowy Kwas
Bempedoic Acid
Cholesterol
Bendamustyny HCl
Bendamustine HCl
Onkologia
Benfotiamina
Benfotiamine
Kardiologia
Benserazyd
Benserazide
Neurologia
Benzalkoniowy Chlorek
Benzalkonium Chloride
Przeciwdrobnoustrojowe
Benzokaina
Benzocaine
Znieczulające
Benzydaminy HCl
Benzydamine HCl
Przeciwzapalne
Bepotastyna
Bepotastine
Przeciwhistaminowe
Beprydylu HCl
Bepridil HCl
Kardiologia
Betahistyna
Betahistine
Neurologia
Betametazonu Walerianian
Betamethasone Valerate
Dermatologia
Bifonazol
Bifonazole
Przeciwdrobnoustrojowe
Bilastyna
Bilastine
Przeciwhistaminowe
Biperydenu HCl
Biperiden HCl
Neurologia
Bisakodyl
Bisacodyl
Układ pokarmowy
Bisoprololu Fumaran
Bisoprolol Fumarate
Kardiologia
Blonanseryna
Blonanserin
Onkologia
Bortezomib
Bortezomib
Onkologia
Bromfeniraminy Maleinian
Brompheniramine Maleate
Przeciwhistaminowe
Bromheksyny HCl
Bromhexine HCl
Układ oddechowy
Brynzolamid
Brinzolamide
Okulistyka
Brywaracetam
Brivaracetam
Neurologia
Bupiwakainy HCl
Bupivacaine HCl
Znieczulające
Bupropion HCl
Bupropion HCl
Psychiatria
Butamiratu Cytrynian
Butamirate Citrate
Układ oddechowy
Butenafina HCl
Butenafine HCl
Przeciwdrobnoustrojowe
Butylu Bromek
Butylbromide
Układ mięśniowy
Cefotaksym Sodowy
Cefotaxime Sodium
Pozostałe
Ceftriakson Sodowy
Ceftriaxone Sodium
Pozostałe
Celekoksyb
Celecoxib
Przeciwzapalne
Celiprololu HCl
Celiprolol HCL
Kardiologia
Cetrymid
Cetrimide
Pozostałe
Cetyryzyny DiHCl
Cetirizine DiHCl
Przeciwhistaminowe
Cewimelina
Cevimeline
Choroby autoimmunologiczne
Chinaprylu HCl
Quinapril HCl
Inhibitory ACE
Chinidyny Siarczan
Quinidine Sulphate
Kardiologia
Chitozanu HCl
Chitosan HCl
Przeciwdrobnoustrojowe
Chlorheksydyna
Chlorhexidine
Przeciwdrobnoustrojowe
Chlorofenaminy Maleinian
Chlorphenamine Maleate
Przeciwhistaminowe
Chlorzoksazon
Chlorzoxazone
Układ mięśniowy
Choliny Fenofibrat
Choline Fenofibrate
Układ krwionośny
Choliny Sól Sodowa
Citicoline Sodium
Neurologia
Cilostazol
Cilostazol
Układ krwionośny
Ciprofibrat
Ciprofibrate
Cholesterol
Cisatrakurium Besylan
Cisatracurium Besylate
Układ mięśniowy
Citalopramu HBr
Citalopram HBr
Psychiatria
Cyklizyna
Cyclizine
Przeciwhistaminowe
Cyklopiroks
Ciclopirox
Przeciwdrobnoustrojowe
Cyklopiroksolamina
Ciclopirox Olamine
Przeciwdrobnoustrojowe
Cynaryzyna
Cinnarizine
Przeciwhistaminowe
Cyprofloksacyny HCl
Ciprofloxacin HCL
Przeciwdrobnoustrojowe
Dapoksetyna
Dapoxetine
Urologia
Deferazyroks
Deferasirox
Pozostałe
Deksbromfeniraminy Maleinian
Dexbrompheniramine Maleate
Przeciwhistaminowe
Dekschlorfeniraminy Maleinian
Dexchlorpheniramine Maleate
Przeciwhistaminowe
Deksketoprofen
Dexketoprofen
NLPZ
Dekslanzoprazol
Dexlansoprazole
Układ pokarmowy
Deksmedetomidyna
Dexmedetomidine
Psychiatria
Deksmedetomidyny HCl
Dexmedetomidine HCl
Psychiatria
Dekstrometorfanu Bromowodorek
Dextromethorphan HBr
Układ krwionośny
Desloratadyna
Desloratadine
Przeciwhistaminowe
Diacereina
Diacerein
Przeciwzapalne
Diaceryna HCl
Diacerein HCl
Reumatologia
Difenhydraminy HCl
Diphenhydramine HCl
Przeciwhistaminowe
Digoksyna
Digoxin
Kardiologia
Diklofenak Epolaminy
Diclofenac Epolamine
Przeciwzapalne
Diklofenak Potasu
Diclofenac Potassium
NLPZ
Dimetylu Fumaran
Dimethyl Fumarate
Dermatologia
Dimetyndenu Maleinian
Dimetindene Maleate
Przeciwhistaminowe
Dizoproksylu Tenofowir
Tenofovir Disoproxil
Przeciwdrobnoustrojowe
Dobutamina HCL
Dobutamine HCL
Kardiologia
Doksazosyny Metanosulfonian (Mesylan)
Doxazosin Mesylate
Układ krwionośny
Doksepiny HCl
Doxepin HCl
Psychiatria
Domperidon
Domeperidone
Układ pokarmowy
Donepezyl HCl (jednowodny)
Donepezil HCl (monohydrate)
Neurologia
Dorzolamid
Dorzolamide
Kardiologia
Dorzolamid HCl
Dorzolamide HCl
Kardiologia
Drotaweryna HCl
Drotaverine HCl
Układ mięśniowy
Duloksetyna HCl
Duloxetine HCl
Psychiatria
Dutasteryd
Dutasteride
Urologia
Dydrogesteron
Dydrogesterone
Ginekologia
Ebastyna
Ebastine
Przeciwhistaminowe
Edoksabanu Tosylan
Edoxaban Tosylate
Układ krwionośny
Efawirenz
Efavirenz
Przeciwdrobnoustrojowe
Ekonazolu Azotan
Econazole Nitrate
Przeciwdrobnoustrojowe
Elagoliks
Elagolix
Ginekologia
Eletryptan
Eletriptan
Neurologia
Eltrombopag z Olaminą
Eltrombopag Olamine
Układ krwionośny
Emedastyna
Emedastine
Przeciwhistaminowe
Empagliflozyna
Empagliflozin
Cukrzyca
Emtrycytabina
Emtricitabine
Przeciwdrobnoustrojowe
Enrofloksacyna
Enrofloxacin
Przeciwdrobnoustrojowe
Enzalutamid
Enzalutamide
Urologia
Epalrestat / Pregabalin
Epalrestat
Cukrzyca
Epinastyna
Epinastine
Przeciwhistaminowe
Erdosteina
Erdosteine
Układ oddechowy
Erytromycyna
Erythromycin
Przeciwdrobnoustrojowe
Escitalopram
Escitalopram
Psychiatria
Esomeprazol
Esomeprazole
Układ pokarmowy
Esomeprazol Magnezu (dwuwodny
mikronizowany)
Esomeprazole Magnesium (dihydrate
Eszopiklon
Eszopiclone
Psychiatria
Etamsylat
Ethamsylate
Układ krwionośny
Etodolak
Etodolac
NLPZ
Etofenamat
Etofenamate
Reumatologia
Etorykoksyb
Etoricoxib
NLPZ
Etylu Chlorek
Ethyl Chloride
Znieczulające
Ezetymib
Ezetimibe
Cholesterol
Famotydyna
Famotidine
Układ pokarmowy
Febuksostat
Febuxostat
Układ kostny
Feksofenadyna
Fexofenadine
Przeciwhistaminowe
Feksofenadyny HCl
Fexofenadine HCl
Przeciwhistaminowe
Felodypina
Felodipine
Kardiologia
Fenazon
Phenazone
Przeciwbólowe
Feniraminy Maleinian
Pheniramine Maleate
Przeciwhistaminowe
Fenobarbital
Phenobarbital
Neurologia
Fenofibrat
Fenofibrate
Cholesterol
Fenylefryny HCl
Phenylephrine HCl
Układ krwionośny
Finasteryd
Finasteride
Urologia
Flucytozyna
Flucytosine
Przeciwdrobnoustrojowe
Flukonazol
Fluconazole
Przeciwdrobnoustrojowe
Flunaryzyna
Flunarizine
Kardiologia
Fluoksetyny HCl
Fluoxetine HCl
Psychiatria
Flupentyksolu Dekanian
Fluphenazine Decanoate
Psychiatria
Flurbiprofen
Flurbiprofen
NLPZ
Flutikazonu Furoinian
Fluticasone Furoate
Układ oddechowy
Flutikazonu Propionian
Fluticasone Propionate
Układ oddechowy
Fonturacetam
Fonturacetam
Neurologia
Formoterolu Fumaran
Formoterol Fumarate
Układ oddechowy
Furosemid
Furosemide
Kardiologia
Fusydowy Kwas
Fusidic Acid
Przeciwdrobnoustrojowe
Gabapentyna
Gabapentin
Neurologia
Gemcytabiny HCl
Gemcitabine HCl
Onkologia
Glibenklamid
Glibenclamide
Cukrzyca
Gliklazyd
Gliclazide
Cukrzyca
Glikopironium Bromek
Glycopyrronium Bromide
Układ oddechowy
Glimepiryd
Glimepiride
Cukrzyca
Glipizyd
Glipizide
Cukrzyca
Heparyna sodowa
Heparin Sodium
Układ krwionośny
Hesperydyna
Hesperidin
Układ krwionośny
Hioscyjaminy Siarczan
Hyoscyamine Sulphate
Układ mięśniowy
Hioscyny / Skopolaminy HBr
Hyoscine HBr
Układ mięśniowy
Homatropiny HBr
Homatropine HBr
Okulistyka
Homatropiny Metylobromek
Homatropine Methylobromide
Okulistyka
Hydrokortyzonu Octan
Hydrocortisone Acetate
Endokrynologia
Hydroksokobalamina
Hydroxocobalamin
Pozostałe
Hydroksychlorochiny Siarczan
Hydroxychloroquine Sulfate
Choroby autoimmunologiczne
Hydroksykobalaminy Octan (Witamina B12)
Hydroxocobalamin Acetate (Vitamin B12)
Pozostałe
Hydroksymocznik
Hydroxyurea / Hydroxycarbamide
Onkologia
Hydroksyzyny HCl
Hydroxyzine HCl
Dermatologia
Ibuprofen
Ibuprofen
Przeciwbólowe
Imatinib
Imatinib
Onkologia
Imidafenacyna
Imidafenacin
Układ moczowy
Imipenem & Cylastatyna
Imipenem & Cilastatine
Przeciwdrobnoustrojowe
Indapamid
Indapamide
Układ moczowy
Ipratropium Bromek
Ipratropium Bromide
Układ oddechowy
Irbesartan
Irbesartan
Kardiologia
Itrakonazol
Itraconazole
Przeciwdrobnoustrojowe
Izokonazolu Azotan
Isoconazole Nitrate
Przeciwdrobnoustrojowe
Izoksupryna HCl
Isoxsuprine HCl
Układ krwionośny
Izoniazyd
Isoniazid
Neurologia
Izotretynoina
Isotretinoin
Dermatologia
Johimbiny HCl
Yohimbine HCl
Urologia
Kalcytriol
Calcitriol
Endokrynologia
Kamostatu Mesylan
Camostat Mesylate
Układ pokarmowy
Kandesartan
Candesartan
Kardiologia
Kapecytabina
Capecitabine
Onkologia
Karbamazepina
Carbamazepine
Neurologia
Karbocysteina
Carbocysteine
Układ oddechowy
Karbocysteina z Lizyną
Carbocysteine Lysine
Układ oddechowy
Karnityny Sole
Carnitine Salts
Cholesterol
Karteolol
Carteolol
Okulistyka
Karwedilol
Carvedilol
Kardiologia
Ketaminy HCl
Ketamine HCl
Znieczulające
Ketokonazol
Ketoconazole
Przeciwdrobnoustrojowe
Ketoprofen
Ketoprofen
NLPZ
Ketorolak
Ketorolac
NLPZ
Ketotifen
Ketotifen
Układ oddechowy
Ketotifenu Wodorofumaran
Ketotifen Hydrogen Fumarate
Przeciwhistaminowe
Klarytromycyna
Clarithromycin
Przeciwdrobnoustrojowe
Klenbuterol
Clenbuterol
Układ oddechowy
Klidynium Bromek
Clidinium Bromide
Układ oddechowy
Klindamyciny HCl
Clindamycin HCl
Przeciwdrobnoustrojowe
Klobetazol Propionian
Clobetasol Propionate
Dermatologia
Klopidogrel
Clopidogrel
Układ krwionośny
Klopidogrelu Bezylan
Clopidogrel Besylate
Układ krwionośny
Klopidogrelu Wodorosiarczan
Clopidogrel Bisulfate
Kardiologia
Klotrimazol
Clotrimazole
Przeciwdrobnoustrojowe
Kodeiny Fosforan (półwodzian)
Codeine phosphate (hemihydrate)
Przeciwbólowe
Kolchicyna
Colchicine
Reumatologia
Krotamiton
Crotamiton
Dermatologia
Kwas Askorbinowy
Ascorbic Acid
Pozostałe
Kwas Foliowy
Folic Acid
Układ krwionośny
Kwas alfa-Liponowy (ALA)
Alpha-lipoic Acid
Pozostałe
Kwetiapiny Fumaran
Quetiapine Fumarate
Psychiatria
Lakozamid
Lacosamide
Neurologia
Laktuloza (ciekła)
Lactulose (liquid)
Układ pokarmowy
Lamotrygina
Lamotrigine
Psychiatria
Landiolol
Landiolol
Kardiologia
Lanokonazol
Lanoconazole
Przeciwdrobnoustrojowe
Lanzoprazol
Lansoprazole
Układ pokarmowy
Latanoprost
Latanoprost
Okulistyka
Letrozol
Letrozole
Onkologia
Levosimendan
Levosimendan
Kardiologia
Lewetyracetam
Levetiracetam
Neurologia
Lewobupiwakainy HCl
Levobupivacaine HCl
Znieczulające
Lewocetyryzyna HCl
Levocetirizine HCl
Przeciwhistaminowe
Lewodropropizyna
Levodropropizine
Układ oddechowy
Lewofloksacyna (półwodzian)
Levofloxacin (hemihydrate)
Przeciwdrobnoustrojowe
Lewosalbutamolu Siarczan
Levosalbutamol Sulphate
Układ oddechowy
Lidamidyna
Lidamidine
Układ pokarmowy
Lidokaina
Lidocaine
Kardiologia
Linezolid
Linezolid
Przeciwdrobnoustrojowe
Linkomycyny HCl
Lincomycin HCl
Przeciwdrobnoustrojowe
Lizynopryl (dwuwodny)
Lisinopril (dihydrate)
Inhibitory ACE
Loratadyna
Loratadine
Przeciwhistaminowe
Lornoksykam
Lornoxicam
NLPZ
Losartan
Losartan
Kardiologia
Lurazydon
Lurasidone
Psychiatria
Lymecyklina
Lymecycline
Dermatologia
Magnezu Mleczan (dwuwodny)
Magnesium Lactate (dihydrate)
Pozostałe
Marbofloksacyna
Marbofloxacin
Przeciwdrobnoustrojowe
Mawakamten
Mavacamten
Kardiologia
Mebeweryny HCl
Mebeverine HCl
Układ pokarmowy
Mebhydroliny Napadisylan
Mebhydrolin Napadisilate
Przeciwhistaminowe
Medroksyprogesteronu Octan
Medroxyprogesterone Acetate
Ginekologia
Mefenamowy Kwas
Mefenamic Acid
Przeciwbólowe
Mekobalamina
Mecobalamin
Pozostałe
Mekwitazyna
Mequitazine
Przeciwhistaminowe
Melatonina
Melatonin
Psychiatria
Meloksykam
Meloxicam
NLPZ
Memantyna
Memantine
Neurologia
Mepiraminy Maleinian / Pirylaminy Maleinian
Mepyramine Maleate / Pyrilamine Maleate
Przeciwhistaminowe
Mepiwakainy HCl
Mepivacaine HCl
Znieczulające
Meropenem
Meropenem
Przeciwdrobnoustrojowe
Mesalazyna
Mesalazine / Mesalamine / 5-ASA
Przeciwzapalne
Metforminy HCl
Metformin HCl
Cukrzyca
Methotrexate
Metotreksat
Onkologia
Metimazol / Tiamazol
Methimazol / Thiamazol
Endokrynologia
Metoprolol Winian
Metoprolol Tartrate
Kardiologia
Metotreksat
Methotrexate
Dermatologia
Metronidazol
Metronidazole
Przeciwdrobnoustrojowe
Metylokobalamina
Methylcobalamin
Pozostałe
Midodryna
Midodrine
Kardiologia
Miglitol
Miglitol
Cukrzyca
Mikonazolu Azotan (mikronizowany)
Miconazole Nitrate
Przeciwdrobnoustrojowe
Milnacypran
Milnacipran
Reumatologia
Modafinil
Modafinil
Neurologia
Moklobemid
Moclobemide
Psychiatria
Moksyfloksacyny HCl
Moxifloxacin HCl
Przeciwdrobnoustrojowe
Molsidomina
Molsidomine
Układ krwionośny
Mometazon Furoinianu
Mometasone Furoate
Przeciwzapalne
Montelukast
Montelukast
Układ oddechowy
Mozapryd
Mosapride
Układ pokarmowy
Mupirocyna
Mupirocin
Przeciwdrobnoustrojowe
N-acetylocysteina
N-acetylcysteine
Układ oddechowy
Nabumeton
Nabumetone
Reumatologia
Nadifloksacyna
Nadifloxacin
Dermatologia
Naftyfiny HCl
Naftifine HCl
Przeciwdrobnoustrojowe
Naproksen
Naproxen
NLPZ
Nateglinid
Nateglinide
Cukrzyca
Nebiwolol
Nebivolol
Kardiologia
Nicergolina
Nicergoline
Układ krwionośny
Nifedypina
Nifedipine
Kardiologia
Nifuroksazyd
Nifuroxazide
Układ pokarmowy
Nikardypina
Nicardipine
Kardiologia
Nikorandyl
Nicorandil
Kardiologia
Nilotynib HCl (jednowodny)
Nilotinib HCl (monohydrate)
Onkologia
Nimesulid
Nimesulide
NLPZ
Nisoldypina
Nisoldipine
Kardiologia
Nitrofural
Nitrofural
Przeciwdrobnoustrojowe
Nitrofurantoina
Nitrofurantoin
Przeciwdrobnoustrojowe
Nitrofurantoina (makrokrystaliczna)
Nitrofurantoin (macrocrystal)
Przeciwdrobnoustrojowe
Nitrofurazon
Nitrofurazone
Przeciwdrobnoustrojowe
Nitrogliceryna (w laktozie)
GTN (in lactose)
Układ krwionośny
Nityzynon
Nitisinone
Układ pokarmowy
Norfloksacyna
Norfloxacin
Przeciwdrobnoustrojowe
Noskapina
Noscapine
Układ oddechowy
Noskapiny HCl
Noscapine HCl
Układ oddechowy
Obidoksymu HCl
Obidoxime HCl
Układ pokarmowy
Octan abirateronu
Abiraterone Acetate
Onkologia
Ofloksacyna
Ofloxacin
Przeciwdrobnoustrojowe
Okskarbazepina
Oxcarbazepine
Neurologia
Oksolamina
Oxolamine
Układ oddechowy
Oksykonazol
Oxiconazole Nitrate
Przeciwdrobnoustrojowe
Oksymetolon
Oxymetholone
Układ mięśniowy
Oktenidyny DiHCl
Octenidyne DiHCl
Pozostałe
Olanzapina
Olanzapine
Psychiatria
Olej z Wątroby Dorsza
Cod Liver Oil
Pozostałe
Olmesartan
Olmesartan
Nefrologia
Omeprazol
Omeprazole
Układ pokarmowy
Ondansetron
Ondansetron
Układ pokarmowy
Opipramol 2HCl
Opipramol 2HCl
Psychiatria
Orlistat
Orlistat
Układ pokarmowy
Oseltamiwiru Fosforan
Oseltamivir Phosphate
Przeciwdrobnoustrojowe
Otilonu Bromek
Otilonium Bromide
Układ oddechowy
Ozagrel Sodu
Ozagrel Sodium
Układ krwionośny
Paliperydon
Paliperidone
Psychiatria
Palmitynian Askorbylu (witamina C)
Ascorbyl Palmitate (Vitamin C)
Pozostałe
Pantoprazol Sodu
Pantoprazole Sodium
Układ pokarmowy
Papaweryny HCl
Papaverine HCl
Układ mięśniowy
Paracetamol (proszek)
Paracetamol (powder)
Przeciwbólowe
Pemetreksedu Disodowego (półwodzian)
Pemetrexed Disodium (heptahydrate)
Onkologia
Pentoksyfilina
Pentoxifylline
Kardiologia
Permetryna
Permethrin
Dermatologia
Peryndoprylu Erbumina
Perindopril Erbumine
Inhibitory ACE
Pimetyksen
Pimetixene
Przeciwhistaminowe
Pimobendan
Pimobendan
Kardiologia
Pioglitazonu HCl
Pioglitazone HCl
Cukrzyca
Pirazynamid
Pyrazinamide
Układ oddechowy
Piroksykam
Piroxicam
NLPZ
Pirymetamina
Pyrimethamine
Przeciwdrobnoustrojowe
Pizotyfen
Pizotifen
Neurologia
Pramipeksol DiHCl (jednowodny)
Pramipexole DiHCl (monohydrate)
Neurologia
Pranlukast
Pranlukast
Przeciwhistaminowe
Prawastatyna
Pravastatin
Cholesterol
Prazosyny HCl
Prazosin HCl
Kardiologia
Prednikarbat (mikronizowany)
Prednicarbate (micronized)
Układ oddechowy
Pregabalina
Pregabalin
Neurologia
Prokainy / Nowokainy HCl
Procaine / Novocaine HCl
Znieczulające
Prokaterol
Procaterol
Układ oddechowy
Propafenon
Propafenone HCl
Kardiologia
Prylokaina
Prilocaine
Znieczulające
Prymidon
Primidone
Neurologia
Pyrantelu Embonian
Pyrantel Embonate
Układ pokarmowy
Rabeprazol Sód
Rabeprazole Sodium
Układ pokarmowy
Racekadotryl
Racecadotril
Układ pokarmowy
Raloksyfenu HCl
Raloxifene HCl
Układ kostny
Ramipryl
Ramipril
Inhibitory ACE
Ramosetron
Ramosetron
Układ pokarmowy
Ranitydyna
Ranitidine
Układ pokarmowy
Relugoliks
Relugolix
Onkologia
Remimazolamu Besylan
Remimazolam Besylate
Znieczulające
Rezerpina
Reserpine
Kardiologia
Roksytromycyna
Roxithromycin
Przeciwdrobnoustrojowe
Rokuronium Bromek
Rocuronium Bromide
Układ mięśniowy
Ropinirolu HCl
Ropinirole HCl
Neurologia
Ropiwakaina
Ropivacaine
Znieczulające
Ropiwakaina HCl
Ropivacaine HCl
Znieczulające
Rozuwastatyna
Rosuvastatin
Cholesterol
Rozuwastatyny Wapń
Rosuvastatin Calcium
Cholesterol
Ryboflawina 5-Fosforan Sodu (Witamina B2)
Riboflavin 5-Phosphate Sodium (Vitamin B2)
Pozostałe
Rywaroksaban
Rivaroxaban
Układ krwionośny
Rywastygmina
Rivastigmine
Neurologia
Ryzedronian Sodu
Risedronate Sodium
Układ kostny
S-ketamina HCl/ Esketamina HCl
S-ketamine HCl / Esketamine HCl
Psychiatria
Salbutamolu Siarczan
Salbutamol Sulphate
Układ oddechowy
Salmeterolu Xinafoate
Salmeterol Xinafoate
Układ oddechowy
Seknidazol
Secnidazole
Przeciwdrobnoustrojowe
Semaglutyd
Semaglutide
Cukrzyca
Sertralina HCl
Sertraline HCl
Psychiatria
Sewelamer
Sevelamer
Nefrologia
Sildenafil
Sildenafil
Urologia
Sildenafilu Cytrynian
Sildenafil Citrate
Urologia
Sitagliptyny Fosforan (jednowodny)
Sitagliptin Phosphate (monohydrate)
Cukrzyca
Sivelestat
Sivelestat
Układ oddechowy
Sodu Hialuronian
Sodium Hyaluronate
Okulistyka
Sodu Nitroprusydek
Sodium Nitroprusside
Kardiologia
Sodu Stearylu Fumaran
Sodium Stearyl Fumarate
Pozostałe
Sotaloul HCl
Sotalol HCl
Kardiologia
Stanozolol / Stanazol / Winstrol
Stanozolol
Układ mięśniowy
Strontu Ranelinian
Strontium Ranelate
Układ kostny
Sugammadeks
Sugammadex
Neurologia
Sulkonazol
Sulconazole Nitrate
Przeciwdrobnoustrojowe
Sumatryptan
Sumatriptan
Neurologia
Sumatryptanu Bursztynian
Sumatriptan Succinate
Układ krwionośny
Symwastatyna
Simvastatin
Cholesterol
Tadalafil
Tadalafil
Urologia
Taltirelin
Taltirelin
Neurologia
Tamsulozyna HCl
Tamsulosin HCl
Urologia
Telmisartan
Telmisartan
Kardiologia
Temokapril
Temocapril
Inhibitory ACE
Temozolomid
Temozolomide
Onkologia
Tenoksykam
Tenoxicam
NLPZ
Teobromina
Theobromine
Kardiologia
Terazosyna
Terazosin
Kardiologia
Terbinafina
Terbinafine
Przeciwdrobnoustrojowe
Terbutaliny Siarczan
Terbutaline Sulphate
Układ oddechowy
Tetrabenazyna
Tetrabenazine
Neurologia
Tetrakainy HCl
Tetracaine HCl
Znieczulające
Thonzylamin
Thonzylamine
Przeciwhistaminowe
Tiamfenikol
Thiamphenicol
Przeciwdrobnoustrojowe
Tiaprofenowy Kwas
Tiaprofenic Acid
Reumatologia
Tikagrelor
Ticagrelor
Układ krwionośny
Tiklopidyna HCl
Ticlopidine HCl
Układ krwionośny
Tiokolchikozyd
Thiocolchicoside
Układ mięśniowy
Tiokonazol
Tioconazole
Przeciwdrobnoustrojowe
Tiotropiumu Bromek
Tiotropium Bromide
Układ oddechowy
Tirofiban
Tirofiban
Układ krwionośny
Tolfenamowy Kwas
Tolfenamic acid
Przeciwzapalne
Tolnaftat
Tolnaftate
Przeciwdrobnoustrojowe
Tolterodyna
Tolterodine
Układ moczowy
Topiramat
Topiramate
Neurologia
Tramadol
Tramadol
Przeciwbólowe
Traneksamowy Kwas
Tranexamic Acid
Układ krwionośny
Trazodon HCL
Trazodone HCL
Psychiatria
Triamteren
Triamterene
Układ moczowy
Trientyny HCl
Trientine HCl
Choroby genetyczne
Trimetazydyny DiHCl
Trimetazidine DiHCl
Kardiologia
Trymebutyna
Trimebutine
Układ mięśniowy
Trymebutyny Maleinian
Trimebutine Maleate
Układ pokarmowy
Tulobuterol
Tulobuterol
Układ oddechowy
Tygecyklina
Tigecycline
Przeciwdrobnoustrojowe
Tymoksamina
Thymoxamine HCl
Układ krwionośny
Tymololu Maleinian
Timolol Maleate
Kardiologia
Tynidazol
Tinidazole
Przeciwdrobnoustrojowe
Tyzanidyna
Tizanidine
Układ mięśniowy
Upatadyna
Upatadine
Przeciwhistaminowe
Urapidyl
Urapidil
Kardiologia
Walproinowego Kwasu Sól Semisodowa
Valproate Semisodium
Neurologia
Walsartan
Valsartan
Kardiologia
Wapnia Dobesylan (jednowodny)
Calcium Dobesilate (monohydrate)
Układ krwionośny
Wapnia Sennozyd
Calcium Sennoside
Układ pokarmowy
Wenlafaksyny HCl
Venlafaxine HCl
Psychiatria
Weralipryd
Veralipride
Ginekologia
Wibegron
Vibegron
Układ moczowy
Wildagliptyna
Vildagliptin
Cukrzyca
Winpocetyna
Vinpocetine
Neurologia
Worykonazol
Voriconazole
Przeciwdrobnoustrojowe
Zileuton
Zileuton
Układ oddechowy
Zoledronowy Kwas
Zoledronic Acid
Układ kostny
Zolpidemu Winian
Zolpidem Tartrate
Psychiatria
Zopiklon
Zopiclone
Psychiatria
Żelazo & Sacharoza (kompleks)
Iron Sucrose (complex)
Układ krwionośny
Żelazowa Hydroksylo-Polimaltoza (kompleks)
Ferric hydroxy Polymaltose (complex)
Układ krwionośny
Żelazowa Karboksymaltoza
Ferric Carboxymaltose
Układ krwionośny