Pozostałe

NAZWA
VYBAR 103
VYBAR 260
VYBAR 343
VYBAR 825

 

Produkty VYBAR ® to polimery będące usieciowanymi węglowodorami nienasyconymi (tzw. Polialkeny), znane na świecie zarówno ze swej zdolności do rozwiązywania całego szeregu problemów występujących podczas procesu wytwarzania masy parafinowej, jak również do modyfikowania i ulepszania ostatecznego produktu jakim jest świeca parafinowa poprzez między innymi:

– zwiększenie trwałości świecy,
– zwiększenie plastyczności masy parafinowej,
– zwiększenie twardości świecy,
– zwiększenie nieprzeźroczystości /matowości/ masy parafinowej|
– eliminację tak zwanego procesu „pocenia się świecy”
– eliminację pękania świecy,
– eliminację tworzenia się pęcherzyków w masie parafinowej,
– przyśpieszenie chłodzenia się masy parafinowej,
– wzmocnienie nasycenia zapachu,
– wzmocnienie nasycenia barwnika i uzyskanie jednorodności w masie,
– oraz inne dodatkowe efekty.