Surowce do suplementów diety

ENGLISH NAME NAZWA POLSKA
4-AMINOBUTYRIC ACID (GABA) KWAS 4-AMINOMASŁOWY (GABA)
ACESULFAME ACESULFAM
ACETHYL-L-CARNITINE HYDROCHLORIDE ACETYL-L-KARNITYNY CHLOROWODOREK
ADENOSINE-5’-PHOSPHATE ACID (FREE ACID) KWAS ADENOZYNO-5’MONOFOSFOROWY (AMP)
ALPHA LIPOIC ACID KWAS ALFA LIPONOWY
ALPHA-CHYMOTRYPSIN ALFA-CHYMOTRYPSYNA
ASCORBYL PALMITATE PALMITYNIAN ASKORBYLU
ASPARTAME (POWDER, GRANULATE) ASPARTAM (PROSZEK, GRANULAT)
BETA-GLUCAN BETA-GLUKAN
BETA-CAROTENE BETA-KAROTEN
BETAINE HYDROCHLORIDE BETAINY CHLOROWODOREK
BROMELAIN BROMELAINA
BUTYLATED HYDROXYANISOLE (BHA) BUTYLOWANY HYDROKSYANIZOL (BHA)
BUTYLATED HYDROXYTOLUENE (BHT) BUTYLOWANY HYDROXYTOLUEN (BHT)
CAFFEINE ANHYDROUS KOFEINA BEZWODNA
CAFFEINE CITRATE KOFEINY CYTRYNIAN
CALCIUM ASCORBATE ASKORBINIAN WAPNIA
CALCIUM CARBONATE WĘGLAN WAPNIA
CALCIUM CHELATE CHELAT WAPNIA
CALCIUM CITRATE CYTRYNIAN WAPNIA
CALCIUM GLUCONATE GLUKONIAN WAPNIA
CALCIUM LACTATE MLECZAN WAPNIA
CALCIUM OROTATE OROTANIAN WAPNIA
CALCIUM PYRUVATE PIROGRONIAN WAPNIA
CAPSICUM KAPSAICYNA
CARBOXY METHYL CHITOSAN CHITOZAN KARBOKSYMETYL
CARRAGEENAN KARAGEN
CASEINATE CALCIUM KAZEINIAN WAPNIA
CELLULASE CELULAZA
CELLULOSE MICROCRYSTALLINE CELULOZA MIKROKRYSTALICZNA
CHITOSAN CHITOZAN
CHITOSAN ACETATE CHITOZANU OCTAN
CHITOSAN CHLOROWODOREK CHITOZANU CHLOROWODOREK
CHITOSAN HIGH DENSITY CHITOZAN O WYSOKIEJ GĘSTOŚCI
CHITOSAN LACTATE CHITOZANU MLECZAN
CHITOSAN OLIGOMER CHITOZANU OLIGOMER
CHLORELLA CHLORELLA
CHOLINE DIHYDROGEN CITRATE CHOLINY CYTRYNIAN DWUWODNY
CHONDRITIN SULFATE CHICKEN 90% CHONDROITYNY SIARCZAN Z KURCZAT 90%
CHONDROITIN SULFATE 20% CHONDROITYNY SIARCZAN 20%
CHONDROITIN SULFATE BOVINE 90% CHONDROITYNY SIARCZAN WOŁOWY 90%
CHONDROITIN SULPHATE PORCINE 90% CHONDROITYNY SIARCZAN WIEPRZOWY 90%
CHONDROITIN SULPHATE SHARK 90% CHONDROITYNY SIARCZAN Z REKINA 90%
CHROMIUM PICOLINATE PIKOLINIAN CHROMU
CHROMIUM POLYNICOTINATE POLINIKOTYNIAN CHROMU
CHROMIUM YEAST CHROMOWE DROŻDŻE
CITOCHOLINE CYTYKOLINA
CITRIC ACID KWAS CYTRYNOWY
CITRONELL OIL OLEJEK CITRONELLA
COENZYME Q10 KOENZYM Q10
COLLAGEN BOVINE KOLAGEN WOŁOWY
COLLAGEN FISH KOLAGEN RYBNY
COLLAGEN HYDROLYZED KOLAGEN HYDROLIZOWANY
COLLAGEN PORCINE KOLAGEN HYDROLIZOWANY
COLOSTRUM KOLOSTRUM (SIARA)
CREATINE MONOHYDRATE KREATYNA JEDNOWODNA
CREATININE KREATYNINA
DEANOL BITARTRATE DEANOL BIWINIAN
D-GALACTOSAMINE D-GALAKTOZAMINA
D-GALACTOSE D-GALAKTOZA
D-GLUCURONOLACTONE D-GLUKURONOLAKTON
DIOSGENIN DIOSGENINA
DIOSMINE DIOSMINA
DOLOMITE DOLOMIT
D-RIBOSE D-RYBOZA
FERMENTED RICE STARCH SKROBIA  RYŻOWA  SFERMENTOWANA
FERROUS GLUCONATE GLUKONIAN ŻELAZA
FERROUS SULFATE SIARCZAN ŻELAZA
FISH CARTILAGE POWDER RYBIA CHRZĄSTKA, PROSZEK
FRUCTOSE FRUKTOZA
FUCOIDAN FUCOIDAN
GLUCOSAMINE HYDROCHLORIDE GLUKOZAMINY CHLOROWODOREK
GLUCOSAMINE SULFATE POTASIUM (2KCL) GLUKOZAMINY SIARCZAN POTASU
GLUCOSAMINE SULFATE SODIUM (2NACL) GLUKOZAMINY SIARCZAN SODU
GLUCOSAMINE/CHONDROITINE SULFATE, BLENDS GLUKOZAMINA / SIARCZAN CHONDROITYNY, MIESZANINA
GLUTATHIONE REDUCED GLUTATION ZREDUKOWANY
GUAR GUM GUMA GUAR
HEPTALACTONE HEPTALAKTON
HESPERIDINE HESPERYDYNA
HEXALACTONE HEXALAKTON
INOSINE INOZYNA
INOSITOL INOZYTOL
INULIN INULINA
IPRIFLAVONE IPRIFLAWON
IRON CHELATE CHELAT ŻELAZA
KONJAC GLUCOMANNAN GLUKOMANIAN KONJAKU
LACTOFERIN LAKTOFERYNA
LACTOSE LAKTOZA
L-ALANINE L-ALANINA
LANOLIN ANHYDROUS LANOLINA BEZWODNA
L-ARGININE BASE L-ARGININA
L-ARGININE HCL L-ARGININY CHLOROWODOREK
L-CARNITINE- TARTRATE L-KARNITYNY WINIAN
L-CHOLINE BITARTRATE L-CHOLINY BIWINIAN
L-CYSTEINE HYDROCHLORIDE L-CYSTEINY CHLOROWODOREK
L-GLUTAMINE L-GLUTAMINA
L-GLUTATHIONE L-GLUTATION
LINOLEIC ACID CONJUGATED KWAS LINOLOWY SPRĘŻONY
LIPASE LIPAZA
L-ISOLEUCINE L-IZOLEUCYNA
L-LEUCINE L-LEUCYNA
L-LYSINE HYDROCHLORIDE L-LIZYNY CHLOROWODOREK
L-METHIONINE L-METIONINA
L-ORNITHINE ASPARTATE L-ORNITYNY ASPARAGINIAN
L-ORNITHINE HCL L-ORNITYNY CHLOROWODOREK
L-PHENYLALANINE L-FENYLOALANINA
L-PROLINE L-PROLINA
L-TYROSINE L-TYROZYNA
LUTEIN LUTEINA
L-VALINE L-WALINA
LYCOPENE LIKOPEN
LYSOZYME LIZOZYM
MAGNESIUM CHELATE MAGNEZU CHELAT
MAGNESIUM GLUCONATE MAGNEZU GLUKONIAN
MAGNESIUM OROTATE MAGNEZU OROTONIAN
MAGNESIUM STEARATE MAGNEZU STEARYNIAN
MALIC ACID KWAS JABŁKOWY
MALTODEXTRIN MALTODEKSTRYNA
MANNITOL MANNITOL
MELATONIN MELATONINA
MILK PROTEIN HYDROLYZATE HYDROLIZAT BIAŁKA MLEKA
MOLYBDENUM YEAST DROŻDŻE MOLIBDENU
MSM – METHYL SULFENYL METHAN MSM – METYLOSULFONYLOMETAN
N-ACETYL-D-GLUCOSAMINE N-ACETYLO-D-GLUKOZAMINA
NADH PELLETS GASTRORESISTANT NADH – PELETY DOJELITOWE
NEOHESPERIDIN NEOHESPERYDYNA
OLIGOFRUCTOSE OLIGOFRUKTOZA
OVALBUMIN OWOALBUMINA
PAPAIN PAPAINA
PEPSIN PEPSINA
PHOSPHATIDYL L-SERINE FOSFATYDYLO L-SERYNA
PHOSPHATIDYLCHOLINE FOSFATYDYLOCHOLINA
PHYTIC ACID KWAS FITYNOWY
PHYTOSTEROL FITOSTEROLE
PLACENTA EXTRACT EKSTRAKT Z ŁOŻYSKA
POLYETHYLENE GLYCOL GLYETYLENE GLIKOL
POLYSORBATE 80 POLISORBAT 80
POTASSIUM BITARTRATE POTASU DWUWINIAN
POTASSIUM GLUCONATE POTASU GLUKONIAN
POTASSIUM SORBATE POTASU SORBINIAN
PROPYLENEGLYCOL GLIKOL PROPYLENOWY
PROTEASE PROTEAZA
QUERCETIN KWERCETYNA
QUININE SULFATE CHININY SIARCZAN
RESVERATROL RESWERATROL
RIBONUCLEIC ACID KWAS RYBONUKLEINOWY
RUTIN RUTYNA
SELENIUM YEAST DROŻDŻE SELENU
SHARK CARTILAGE CHRZĄSTKA REKINA
SODIUM ASCORBATE ASKORBINIAN SODU
SODIUM HYALURONATE HIALURONIAN SODOWY
SORBITOL SORBITOL
SOY LECITHIN LECYTYNA SOJOWA
SPIRULIN SPIRULINA
MAIZE STARCH SKROBIA KUKURYDZIANA
TAURINE TAURYNA
THIOCTIC ACID (ALPHA-LIPOIC ACID) KWAS LIPONOWY (KWAS ALFA – LIPONOWY)
THYMUS EXTRACT EKSTRAKT GRASICY
TRYPSIN TRYPSYNA
VANILLIN WANILINA
VITAMIN A ACETATE WITAMINA A OCTAN
VITAMIN A PALMITATE WITAMINA A PALMITYNIAN
VITAMIN A PROPIONATE WITAMINA A PROPIONIAN
VITAMIN B1 (THIAMINE) WITAMINA B1 (TIAMINA)
VITAMIN B2 (RIBOFLAVIN) WITAMINA B2 (RYBOFLAWINA)
VITAMIN B5 (PANTOTHENIC ACID) WITAMINA B5 (KWAS PANTOTENOWY)
VITAMIN B6 (PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE) WITAMINA B6 (CHLOROWODOREK PIRYDOKSYNY)
VITAMIN B12 (CYANOCOBALAMIN) WITAMINA B12 (CYJANOKOBALAMINA)
VITAMIN B15 (PANGAMIC ACID) WITAMINA B15 (KWAS PANGAMOWY)
VITAMIN C ASKORBIC ACID WITAMINA C (KWAS ASKORBINOWY)
VITAMIN D2 (CALCIFEROL) WITAMINA D2 (KALCYFEROL)
VITAMIN D3 (CHOLECALCIFEROL) WITAMINA D3 (CHOLEKALCIFEROL)
VITAMIN E (ALPHA-TOCOPHEROL) WITAMINA E (ALFA-TOKOFEROL)
VITAMIN H (BIOTIN) WITAMINA H (BIOTYNA)
VITAMIN K1 (PHYTOMENADIONE) WITAMINA K1 (FITOMENADION)
VITAMIN K4 (MENADIOL DIACETATE) WITAMINA K4 (DIOCTAN MENADIOLU)
VITAMIN M (FOLIC ACID) WITAMINA M (KWAS FLIOWY)
TROXERUTIN TROKSERUTYNA
VITAMIN B3 (NICOTINAMIDE) WITAMINA B3 (NIKOTYNAMID)
WHEY CHELATE CHELAT SERWATKI
ZINC CHELATE CHELAT CYNKU
ZINC PICOLINATE PIKOLINIAN CYNKU