O nas

Pol-Nil Sp. z o.o. jest prywatną polską firmą działającą od 1991 roku. Zajmujemy się sprzedażą substancji farmaceutycznych i kosmetycznych oraz dodatków spożywczych dla krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Współpracujemy z renomowanymi producentami surowców na całym świecie, posiadamy sprawdzone źródła dostaw, co pozwala nam zagwarantować naszym odbiorcom produkty o powtarzalnej, wysokiej jakości.

Spełniamy wymagania unijnej Dyrektywy 62/2011/UE oraz znowelizowanej ustawy Prawo farmaceutyczne. Jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Wytwórców, Importerów i Dystrybutorów Substancji Czynnych jako importer i dystrybutor oraz w europejskiej bazie EudraGMDP.

Posiadamy magazyny funkcjonujące zgodnie z zasadą Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Dysponujemy kompetentnym personelem, stale podnoszącym swoje kwalifikacje i umiejętności oraz odpowiednim zapleczem logistycznym.
Działamy szybko i profesjonalnie, budując z naszymi klientami relacje handlowe, oparte na fachowości, solidności i uczciwości.

Naszym wyłącznym celem wyrażonym w polityce jakości, jest satysfakcja, zadowolenie i zaufanie klientów, zdobywane przez zapewnienie wysokiej jakości oferowanych produktów i świadczonych usług.

Narzędziem służącym do jego realizacji, jest wdrożony, utrzymywany i ciągle doskonalony system zarządzania jakością, oparty na normie ISO 9001:2015.

Zapraszamy do Współpracy

POL-NIL Sp. z o.o., 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6a
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Nr KRS 0000846347,
NIP: 526-021-16-99,
Kapitał zakładowy 550.000,00 PLN wpłacony w całości.